Mystiska Millie

Ni som följer @tatuteket på Instagram känner till att vi den senaste tiden ägnat all vår uppmärksamhet åt Mildred »Millie« Hull – Bowery-distriktets drottning. Inom tatueringskretsar är hon ett givet namn; de flesta som kan sin historia känner till henne både som tatuerad dam och tatuerare. Om privatpersonen Mildred Hull är dock föga känt, de flesta källorna som står att finna på internet är på flera sätt opålitliga. Det var därav inte helt enkelt att få tag i exempelvis korrekta årtal för hennes födelse och död – inte heller omständigheterna kring eller faktisk plats för dödsfallet. Genom kuskande och luskande i New York-baserade tidningsdatabaser, utifrån e-postkorrespondans med Brooklyn Public Library, kunde vi till slut hitta pålitliga källor och framkalla, åtminstone en glimt av, den mystiska Millie. Varsågoda, mycket nöje!

Allt gott!

Mvh,
Tatukarien