Kontakt

Ikon: grönt T som står för Tatuteket

Allmänt

Tatuteket är alltid öppet för förslag, kritik och hjälp. Med andra ord får du gärna skicka in förslag på innehåll, påpeka stav- och faktafel, bidra med källor, bilder, etc.

info [at] tatuteket [punkt] se

Bildarkivet

Har du själv, eller någon släkting eller bekant till dig, några år på nacken och äldre tatueringar, är det just vad jag söker. Med »äldre tatueringar« menas tatueringar som idag (2020-talet) är minst fyrtio år gamla.

Teckning av arm med gamla blåtatueringar, på bakgrund av papyrusliknande papper.För att bidra till projektet och göra ett bildarkiv möjligt, behöver du göra följande:

  • Ordna ett foto (gammalt som nytt) på tatueringen i fråga
  • Skriva ned när tatueringen gjordes (årtal eller årtioende)
  • Om möjligt, var och av vem den gjordes
  • Om möjligt, en kort anekdot relaterad till tatueringen
  • Maila bild + information till: info [at] tatuteket [punkt] se

Har du några frågor, tveka inte att söka oss per e-post, Facebook eller Instagram.

P. S. Tatuteket görs helt ideellt och är inte något vinstdrivande företag. Vi tjänar alltså inte några pengar på något material här på webbsidan. Tatukarien kan därmed tyvärr inte betala någon för att skicka in material. Vi gör detta för att vi är intresserade och önskar berika tatueringskulturen. D. S.

Mvh,
Tatukarien