Tatueringsmaskinen

(Klicka för full vy)

Klassisk coil-tatueringsmaskin med spolar, lackad i rost och turkos, tillverkad av Niklas Hanell.Här ovan presenteras en tidslinje över kärnan av den elektriska tatueringsmaskinens utveckling. Naturligtvis har den elektriska tatueringsmaskinen utvecklats långt utöver detta. De förevisade händelserna utgör endast de mer väsentliga milstenarna i denna utveckling.

Märk väl att det råder stora oklarheten gällande Tom Rileys inblandning. Enligt flera källor ska han ha sökt patent och varit bidragande för utvecklingen av tatueringsmaskinen med elektriska spolar. Ansvariga på The British Library har dock inte kunnat hitta detta patent och därmed styrka patentet. Sannolikt är dock, sedan flera källor är överens, att Riley sökt ett sådant patent men inte fått det godkänt.

Vill du läsa mer om tatueringsmaskinen kan du läsa våra begreppsartiklar: »Tatueringsmaskin«, »Coil«, »Rotary«.

Källor:

Tatueringsnålen

För icke branschpersoner kan olika varianter av tatueringsnålar te sig likt raketforskning. Om du inte är tatuerare men ändå intresserad bör du läsa vidare. Det är nämligen inte så svårt när man väl listat ut hur man “läser” en tatueringsnål och förstår vad de olika förkortningarna och siffrorna presenterar. Det allra mest grundläggande att förstå är att en tatueringsnål egentligen består av flera separata nålar, som tillsammans bildar den spets som generaliseras som “nål”. Oavsett om det är en vanlig tatueringsnål, just kallad nål – »needle«, eller en patron – »cartridge«, består tatueringsnålen av: 1. Ett skaft/en pistong som har kontakt med maskinens armatur, 2. En samling hoplödda nålar som då utgör själva nålen.

Nålar och patroner

Nålar och patroner är alltså båda tatueringsnålar. De ser dock olika ut och kan inte rakt av ersätta varandra, trots att de har samma grundfunktion. Generaliserat kan man säga att vanliga nålar används till coil-maskiner medan patroner används till rotary-maskiner. Det går dock att modifiera en coil till att köra patroner, och det finns rotaries som i grund är byggda för vanliga nålar. Vad det hela kokar ned till är hur maskinerna driver nålen – därmed skillnaden mellan nålarnas skaft/pistonger. En coil-maskin saknar helt pistong, varför det sitter ett långt skaft på nålen så att den ska räcka mellan armaturen och tubens öppning. De flesta av dagens gängse rotary-maskiner har istället en fast monterad pistong i direkt kontakt med drivaxeln. Patronen som infästes i greppets öppning har i sig en kort pistång som centreras mot maskinens densamma, så att nålen kan drivas fram och tillbaka.

Traditionella nålar

Patronnålar

Nålbeteckning och storlek

Om man tittar på nålsortimentet hos en vanlig supplier ser det vanligen ut på följande sätt: 1209RL eller 1015M1 eller 0811M2. Vad detta är, är tre olika sorters nålar i tre olika storlekar, vilka utläses på följande sätt: 12-09-RL, 10-15-M1, 08-11-M2.

Det första paret siffror anger vilken diameter respektive nål (inte skaftet) har vid sin tjockaste punkt. 12 är standard och motsvarar då en diameter av 0,35 mm. 10 och 08 motsvarar 0,30 mm respektive 0,25 mm. Vissa suppliers har specialnålar med 06/0,20 mm och 14/0,40 mm, men det är tämligen sällan sådana används.

Det andra paret siffror talar om hur många nålar denna nål utgörs av. En 09-nål har nio nålar samlade, medan en 13 alltså har tretton nålar. Hur många nålar som samlats till en formation varierar friskt beroende på vad det är för typ av nål; det finns alltifrån liners av 01-format upp till magnum av 27+ -format.

Liner från sidan

Det är då detta som de sista två tecknen anger – vilken sorts nål det är. RL står för »Round Liner«, RS för »Round Shader«, F för »Flat«, M1 för »(Weaved) Magnum«, M2 för »Stacked Magnum«, CM/RM för »Curved Magnum/Round Magnum« (ibland även kallad för Soft Magnum).

Lathund: [Diameter][Antal nålar][Formation].

Exempel: 1209RL (0,35 mm nionålars liner) | 1017M2 (0,30 mm sjuttonnålars stacked magnum).

Nåltyper

Här ovan räknades de olika typerna upp: RL, RS, F, M1, etc. Följande ska vi titta närmare på dem och gå igenom deras utseende och funktion.

RL och RS

En RL-nål har ett antal nålar, vanligen 3–14 stycken, samlade i en tät cirkelformation. Dessa nålar används i allmänhet till att tatuera linjer med – exempelvis de svarta konturerna på typiska tatueringar. RS skiljer sig från RL på så vis att nålarna i formationen sitter något glesare, vilket gör dessa nålar bättre lämpade för skuggning och färgpackning än linjer.

RL – Round Liner

RS – Round Shader

F, M1 och M2

F, alltså »Flat«, är en nålformation bestående av en enkel rad i rät linje. Dess skarpa raka formation gör att denna typ av nål kan användas till både linjer, färgpackning och skuggning. Skarpheten hos denna nål gör att den lämpar sig särskilt för att färglägga och skugga hårda objekt och geometiska former.

M1 syftar på en vanlig Magnum-nål. Denna nålformation kallas ibland mer specifikt för »Weaved Magnum«, vilket åsyftar den vävlika formation nålarna antar. M2 syftar också på Magnum-nålar, dock på så kallade »Stacked Magnum«, vars formation är mycket tätare än hos en vanlig Magnum-nål. Magnum-nålar består då av ett antal nålar i två rader, överlappande varandra. Det finns vissa specialare med fler än två rader – två rader är dock normal standard. Magnum-nålar används i huvudsak till skuggning och färgpackning, erbjuder till skillnad mot RS bättre täckning av större områden, också en mer lämplig nålföring vid tekniker för mer realistiska och/eller texturerade tatueringar.

Magnum-nålar finns också av typen CM/RM – »Curved Magnum/Round Magnum«, och kallas ibland för »Soft Magnum« eller »Soft Shader«. Nålformationen hos en sådan Magnum-nål är densamma som hos övriga Magnum-nålar. Det som är särskilt för denna variant är att nålspetsarna är olika långa – nålarna blir kortare ju längre från mitten de sitter. Nålarnas spetsar utgör då formen likt en båge, ungefär som en solfjäder. Kanterna på denna nål kommer därför i mindre kontakt med huden, till skillnad från nålens centrum, vilken har fullkontakt. På så vis skapas mjuka, disiga kanter med en CM. Den passar väl till de flesta arbeten där man just vill åstadkomma sådan effekt.

M1 – Weaved Magnum

M2 – Stacked Magnum

CM – Curved Magnum

Taper

Vissa suppliers tillhandahåller också tatueringsnålar med olika »taper«, vilket betyder avsmalning och beskriver de separata nålarnas grad av avsmalning. Dessa brukar då delas upp i »Short Taper«, »Medium Taper/Standard Taper« och »Long taper«. En nål med lång avsmalning av spetsen börjar alltså smalna av tidigare än en standard- eller kortspetsig nål och har därför en finare spets.

Specialare

Några speciella nåltyper har nämnts, men det finns ännu en uppsättning specifika nålformationer och/eller -termer som kan vara kluriga. Ett problem i detta är att det faktiskt råder en viss förvirring kring det, även bland branschpersoner. Det händer att termerna förväxlas och får flera betydelser. De flesta av dem är dock tack vare namnet rätt så självförklarande, bara man tänker efter två gånger. Exempel på så kallade specialnålar är: »Bug Pin« och »Hollow«.

»Double Zero/Double-00« är generellt en vanlig 10/0,25 mm nål. Alltså en dimension under standardstorleken. Varför de kallas just »dubbelnolla« beror på att när en hela storleken skrivs ut för en 0,25 mm nål – säg en nionålars liner, blir det exempelvis 1009RL. Detta stämmer ju dock bara upp till storlek 09, men det är i alla fall så det hänger ihop.

»Bug Pin« kallas nålar med så pass lång taper att där inte bildas någon kant (se ovan). Namnet kommer sig av att dess fina spetsar liknas vid insektsgaddar. Det händer dock att bug pins förväxlas med vanliga tajtare nålar eller andra long tapers. Bug pins används med fördel av erfarna tatuerare för mer detaljerade och/eller mjukare moment och övergångar.

Bugpin

Kortare taper

Längre taper

»Tight/Extra Tight« – oavsett liner, shader eller magnum, har nålspetsarna tätare ihop än normalt. Sådana nålar, liksom nålar med lång taper används i regel för precisare arbeten – exempelvis för noggrann realism eller texturrik black and grey. Extremt fina och/eller tajta liners ger mycket fina linjer och hög precision medan exempelvis sådana Magnum-nålar ger precision och mjuka, fina övergångar.

»Hollow« är inte heller så svårt att reda ut då det helt enkelt handlar om runda nålar med en ihålig kärna; nålspetsarna är fästa som en cirkel på så vis att det är tomt i mitten. Dessa har då den funktionen och fördelen att de ger ett mycket bra färgflöde då tatueringsfärgen får en bättre anpassad reservoar än normalt.

Observera att precisionsanpassade nålar inte är något som används hela tiden av gemene tatueraren. De kan beskrivas som undantag snarare än regel. Oftast föredrar man just sådana nålar till specifika tatueringsmoment. Gängse tatuerare använder sig mer sannolikt mest av standardnålar. Vad varje tatuerare använder till de olika momenten finns det dock ingen gyllene regel för. Sådant kommer an på personliga preferenser som växt fram med erfarenheten.