Vi visar från sidan på förenklad teckning hur den rundade Magnum-nålens nålar bildar en solfjäder

Kommentera