Fem enkla cirkelformationer som visar hur nålarna hos en Flat-nål ligger i en enkel rak linje.

Kommentera