Förenklad teckning visar på graden av smalning på en långspetsig nål.

Kommentera