Nio enkla cirkelformationer som visar hur nålarna hos en Magnum M1 ligger i förhållande till varandra.

Kommentera