Bild av spöket Jacob Marley från C. Dickens roman: En julsaga.

Kommentera