Sju enkla cirkelformationer som visar hur nålarna hos en liner till närmare varandra.

Kommentera