Sju enkla cirkelformationer som visar hur nålarna hos en shader till längre ifrån varandra.

Kommentera