Förenklad teckning visar på graden av smalning på en kortspetsig nål.

Kommentera