Nio enkla cirkelformationer som visar hur nålarna hos en Stacked Magnum M2 ligger i förhållande till varandra.

Kommentera