Drake [asiatisk]

Den asiatiska draken är idag ett oerhört populärt tatueringsmotiv världen över. Så har det dock inte alltid varit då vår del av världen tog sig an japanska tatueringar först i modern tid. Exempel på kända västerländska tatuerare som gjorde sig banbrytande genom att tidigt låta sig influeras av japansk stil, och däribland de klassiska drakarna, är Doc Forest och Sailor Jerry.

Motivet i sig är dock uråldrigt liksom dess mening då draken alltid varit en mycket kraft- och betydelsefull varelse i de asiatiska mytologierna. Det har den för all del också varit i andra mytologier än just de asiatiska, men då ofta mycket annorlunda gentemot dessa vad gäller utseende och lynne. Draken är ofta en mycket intelligent och listig varelse. Till skillnad från de västerländska sagornas drakar är dock de österländska drakarna goda och symboliserar därför lycka, godhet och harmoni. 

I egenskap av en mäktig varelse symboliserar den i länder som Kina och Japan även makt och framgång, visdom och beskydd. Också till skillnad från västerländska drakar saknar de österländska vingar och förknippas med elementen luft och vatten istället för eld.

En typisk asiatisk drake flyger vinglöst och har en kloförsedd ormkropp och ett stort drakhuvud. Medan västerländska drakar oftast har väldigt reptillika anletsdrag har de asiatiska drag av andra djur och brukar påminna om de asiatiska sagornas hund- och kattdjur. Dock finns särskilda drag – morrhåren, de runda ögonen och käkens avrundning – som påminner mycket om karpfiskens, vilket sannolikt beror på en gammal kinesisk saga.

Sagan berättar om ett stim karpar som simmar motströms till det att de når foten ett vattenfall. Medan flera av karparna då ger upp och simmar tillbaka är det några som vägrar ge upp. De stannar kvar och hoppar gång efter gång i envisa försök att nå över vattenfallet. Efter hundra år är det slutligen en karp som lyckas ta sig ovanför vattenfallet. Gudarna blir då så imponerade av karpens ihärdiga målmedvetenhet att de belönar den genom att förvandla den till en gyllene drake.

Hela den österländska drakmytologin sägs härstamma från Kina, varför just de kinesiska sagorna har stor påverkan. Det är också utifrån kinesiska traditioner som olika anletsdrag, färger, horn och klor, med mera, som drakens lynne och egenskaper bestäms. Det finns alltså utifrån detta drakar med olika förmågor, uppgifter, humör och makt.

I dagens västerländska tatueringskultur har sådana betydelser luckrats upp, men den som gör sina efterforskningar kan säga en hel del bara genom färgvalet på sin drake. En sådan person kan också göra skillnad mellan den kinesiska och japanska draken genom att räkna dess tår. Den kinesiska draken har fem tår på varje fot medan den japanska bara har tre.

Källor: