Krönika #4 Processen mot EU-förbud av tatueringsfärger

Bild av EU-flagga med texten: Save the Pigments InitiativeKanske har du inte följt med, eller helt missat processen. Oavsett känner jag mig böjd att resonera och förklara lite kring frågan, då jag i sociala medier noterat viss förvirring av innebörden av detta. Sedan hösten 2020 har en rörelse kallad Save the Pigments, kämpat mot EU-förslaget att förbjuda färgpigmenten Blue 15:3 och Green 7 som tatueringspigment inom EU. Bakgrunden till förslaget, som ska ha formats redan 2015, kommer sig av, om undertecknad förstått saken rätt, att EU-kommittén inom området först förbjudit dessa pigment att användas i hårprodukter.

»Aha, för att de är giftiga!« tänker du kanske, men nej – det är inte därför. Det är faktiskt så att det inte finns någon forskning som talar för eller emot innehållet i dessa pigment. Det finns inga föregående studier om toxiska halter, cancer eller något sådant. Varför pigmenten förbjudits att användas i hårprodukter beror på att hårproduktsmanufakturen inte delgett kemikaliskt underlag. Att sakna sådant underlag gör att det automatiskt underkänns av EU. Sedan att detta får helt andra verkningar vad gäller tatueringsfärg i jämförelse med hårfärg är inget EU uppehållit sig vid. Därpå har man i och med detta kommit att anta att färgerna kanske skulle kunna vara farliga. Det finns alltså ingen forskning som stödjer antagandet, ändå önskar man stödja sig på dessa lösa grunder för att förbjuda pigmenten.

Men vad spelar det för roll med ynka två pigment? I det här sammanhanget stor roll – mycket stor roll. Visst, färger för kroppsrelaterade produkter har förbjudits förut, exempelvis äldre röda kulörer baserade på toxiska kemikalier. Vi här i Europa har idag en oerhört säker och seriös tatueringsbransch – Sverige är ett av de säkraste länderna att tatuera sig i. Det är inte för skojs skull organisationer som SRT existerar. Dock har det i de flesta andra fall av förbud funnits lämpligare pigment som kunnat användas som ersättare. Vad gäller pigmenten Blue 15:3 och Green 7 finns i nuläget inga kända användbara substitut. Ett förbud är då mer eller mindre en katastrof för tatueringsbranschen – för både utövare och kunder.

Förbud av Blue 15:3 och Green 7 innebär inte bara att alla blåa och gröna professionella tatueringsfärger skulle bli illegala inom EU. Dessa pigment ingår i en lång rad färgkulörer; så gott som alla färger som inte är direkt gula och röda, eller kontraster som vit, svart och grå. Detta betyder att ungefär 2/3 (ca 65–70%) av alla professionella tatueringskulörer skulle bli illegala. Notera följande uppskattning som Save the Pigments tagit fram med hjälp av en professionell färgtillverkare:

Färgkarta över nuvarande legala tatueringsfärger
Legala tatueringsfärger idag.
Färgkarta över legala tatueringsfärger efter eventuellt förbud
Legala tatueringsfärger när lagförslaget träder i kraft.

De sannolika konsekvenserna av ett förbud är – som var och en lätt kan tänka sig, inte positiva. De professionella tatuerarna inom EU lär snabbt gå under när de inte längre kan göra kunderna till viljes. Berörda siar att troligtvis kommer allt fler gå till amatörtatuerare och/eller resa utomlands för att tatuera sig. En stor del av Europas tatueringsbransch kommer att bli ett underground-fenomen och kontrollen och säkerheten kommer att gå i stöpet. En olycka följer på en annan, så att säga. Redan idag finns utbredda problem med kassa hemmapulare, som ställer till oreda och svärtar branschens trovärdighet. Hur ska det då bli efter ett sådant förbud?!

Men vad gör Save the Pigments? Jo, driver en process mot förslaget om förbud, enligt EU-politikens konster och regler. Save the Pigments kommer av de österrikiska yrkesmännen Michl Dirks och Erich Mähnert, som har startat en petition. Denna! Officiellt har petitionen drivits fram till tisdagen 23 mars, då den presenterades för berörd EU-part. Den pågår dock fortsättningsvis och är inte mindre viktig framöver. Se till att registrera dig och skriva under den, om du inte redan gjort det. Nå, 23 mars blev ett tillfälle av framgång, då petition dittills uppnått över hela 50.000+ underskrifter.

Betydelsen av detta är att EU nu måste uppmärksamma frågan och processa den vidare, innan beslut om eventuellt förbud kan fattas. Med andra ord har första slaget vunnits men inte kriget, och det kan fortfarande komma att bli ett förbud i januari 2022. Arbetet är därmed inte över för Save the Pigments, tvärtom är detta bara början. Till sin hjälp har Dirks och Mähnert EU-parlamentsledamoten Alexander Bernhuber, som engagerat sig i frågan och ställer sig på branschens sida. Det bästa vore så klart om korrekt forskning kunde utföras för pigmenten, i samarbete med berörda färgtillverkare, varpå frågan kan lösas till branschens fördel, utan att ett alltigenom – och särskilt i förlängningen, negativt förbud ska behövas. Men vi får vänta och se.

Är du nu en av dem som hittills inte hört talas om detta, förvånas ej. Det har egentligen bara presenterats i branschkretsar, samt bråkdelar av österrikisk media. Här i Sverige har det i kommersiell media inte ens nämnts – även om SRT för all del (cred till er!) försökt:

»[…] Vad har SRT gjort? Vi har aktivt jobbat för att göra petitionen synlig för branschen via framförallt sociala medier. Vidare har vi försökt uppmärksamma massmedia vilket hittills fallit till föga. Ett nytt försök skall göras då petitionens antal underskrifter som sagt är historiskt. Vi har tillskrivit våra EU-parlamentariker i personliga brev för att uppmärksamma petitionen och sökt stöd i densamma. Och vi har löpande uppdaterat våra följare med vad nytt som kunnat presenteras. Vi har också engagerat oss i en ny plattform, Clubhouse, där intressenter kunde uppdateras och ställa frågor till initiativtagarna live. Det viktigaste i denna text är som följer; petitionen ligger öppen och alla nya signaturer som tillkommer kommer att verka positivt för vår sak. Fortsätt sprida detta och uppmana alla som står till buds att underteckna den. I skrivandet stund är antalet 51530…« (@sverigesregistreradetatuerare, Instagram, 2021)

Jag tycker det är på sin plats att höja ett skammens finger mot svensk media, som till synes bara vill skriva om tatueringar så snart det finns något negativt att säga om branschen. Framför allt vill jag dock uppmana er till att engagera er i frågan och göra det enda lilla som egentligen krävs av allmänheten – skriv på petitionen och sprid den!

För mer fortlöpande information i frågan rekommenderas att följa @savethepigments, @sverigesregistreradetatuerare och @tatuteket, på Instagram.

Se uppföljningen av detta, här.

Allt gott!

Mvh,
Tatukarien