Luffarprickar

»Luffarprickar«, eller »luffarmärke«, som denna tatuering också kallas, utgörs av tre prickar i V-formation i ena handens tumgrepp. Ofta tatueras prickarna så att de inte syns om tummen hålls mot handen. Till motivets tradition hör att bäraren själv tatuerar in prickarna med enklare verktyg, men så är inte alltid fallet.

Motivets symbolik är mångfacetterad och har olika betydelser i olika grupper, regioner och tidsepoker. Förr var den vanligast hos sjömän, luffare och kåkfarare, men har med tiden också upptagits av rebelliska ungdomar, och senare gemene man av personliga liksom nostalgiska skäl.

Bland sjömän symboliserar luffarprickarna i regel att man rundat Godahoppsudden, Kap Horn och Kap Verde. Inom flottan sägs de däremot symbolisera kungen, drottningen och kronprinsen.

Hos luffare och vagabonder finns dels en förklaring som kallas »De tre V:na« – »Vi vandrar vidare«, dels att man gjort Stockholm, Göteborg och Malmö till fots. En annan variant är att man ska ha sökt jobb i de tre nämnda städerna till fots och/eller via liftning.

Mer allmänna tolkningar av prickarna är sådana som »Livet, vandringen och evigheten« och »Tro, hopp och kärlek«. Luffarmärket var förr också mycket vanligt som fängelsetatuering och många förknippar därför detta med kriminalitet. Sådan symbolik är dock mer vanlig internationellt, speciellt bland latinamerikaner.

På engelska kallas motivet »Three dot tattoo« och när amerikanska, då särskilt latinamerikanska, fångar bär det kan det antingen sitta i tumgreppet eller nedanför ena ögonvrån – precis som tårmotivet. Prickarnas mening är då ofta »Mi vida loca«, spanska för »Mitt galna liv«. Det finns dock fler betydelser än just den, exempelvis den kristna treenigheten.

Än fler förklaringar förekommer men är sällan allmänt erkända, och idag görs som sagt luffarmärket av otaliga personliga skäl.

Källor: