Cook, James [Captain]

Målning av Captain James Cook.Kapten James Cook, 1728–1779, är mannen bakom ordet »tattoo« som idag gör att vi kallar dessa permanenta kroppsmärkningar för just »tatueringar«. Cook var en brittisk sjökapten och upptäcktsresande som började sin karriär först som kolskeppare, sedan som sjöman i den brittiska flottan. Med tiden kom han att avancera till kapten och blev därav ledare för flera av flottans expeditioner.

Under en expedition i Stilla havet besökte Cook bland annat Tahiti. Det var där han för första gången kom i kontakt med en utbredd tatueringskultur och begreppet »ta-tau«, polynesiska (tahitiska) för »att skriva« alternativt »att märka«.

»Ta-tau« var alltså begrepp vilket den inhemska befolkningen använde för att benämna deras permanenta färgmärkningar i huden. När Cook sedan tog med sig ordet till Europa blev det översatt (eller snarare lånat) till »tattoo«.

Värt att notera, vilket i somliga texter felaktigt påstås, att Cook inte på något sätt upptäckte den moderna världens tatueringskonst. Kroppsmärkning är lika gammalt som människan och naturligtvis fanns det redan flera tatueringskulturer runt om i världen redan före Cooks tid. Cook är därmed endast upphovet till det moderna västvärldsliga begreppet.

Källor: