O’Reilly, Samuel F.

Foto av Samuel O'Reilly, tatuerar en kund med elektrisk tatueringsmaskin.Samuel O’Reilly, 1854–1909, föddes i Waterbury, Connecticut, som äldste sonen i en familj invandrad från Irland. Föga är känt om hans bakgrund men uppgifterna anger att han mellan 16 och 19 års ålder arbetade hos en urmakare.

O’Reilly hamnade därefter snett i livet, deltog i olika småbrott och häktades vid flera tillfällen. 1873 åkte O’Reilly tillsammans med två kamrater fast för inbrott i en närbutik. De dömdes då till 2 års straffarbete vid Wethersfield statsfängelse.

Efter det tvååriga straffet gick han i november 1875 med i Nordatlantiska skvadronen vid Marinkåren. Där blev han dock inte kvar längre än till april 1876. Än hade han inte bättrat sig och 1877 blev det åter illa ställt då han tillsammans med flera familjemedlemmar rånade en annan närbutik.

Genom att fly delstaten, till Michigan, undvek O’Reilly till en början sitt straff. Efter ett och ett halvt år gav han dock slutligen upp, återvände och överlämnade sig. 1878 dömdes han till 5 års fängelse och tvingades återvända till Wethersfield statsfängelse. I och med detta ska en vädjan och petition ha anordnats genom församlingsprästen, för att försöka få straffet förkortat. Huruvida detta lyckades eller ej är okänt.

Okänt är också hur, när och var exakt som O’Reilly började sin tatueringsbana. Källorna är oense och pekar i marinens, fängelsets och självaste Martin Hildebrants riktning. Utifrån tidningsreferat från tiden lär alternativet med Hildebrandt komma sanningen närmast. Oavsett var det i början av 1880-talet som han öppnade studio på Chatham Square, Bowery, New York. Raskt blev han populär och sades vara både yrkesskicklig och gentlemannamässig. O’Reilly kom snart att kalla sig »Professor O’Reilly« och blev mannen bakom flera tatuerade män och damer inom sideshow-artisteriet.

»The Bowery« har en lång tatueringstradition där han är allt annat än oviktig. Det var dock inte motiv eller sägner som skrev in honom i historieböckerna, utan relationen till en misslyckad uppfinning av Thomas Edison. Denne hade hittat på »den elektriska pennan«. Genom att slå små hål i underlaget skapades en mall av det skrivna för vidare kopiering till andra underlag. Edison lyckades dock aldrig få sin kopieringsmaskin att slå igenom.

Vid en allmän demonstration av Edisons penna fick O’Reilly en snilleblixt och modifierade Edisons idé efter tatueringsbranschens behov. O’Reilly blev således den förste tatueraren att patentera en tatueringsmaskin. Denna kunde göra drygt 50 slag per sekund och var anpassningsbar för olika nålar. Maskinen innebar både ökad arbetstakt och förbättrad precision.

Notera, vid studier av patentets ritningar, att O’Reillys tatueringsmaskin var en roterande sådan, varpå man kan beskriva den första officiella tatueringsmaskinen som en rotary-maskin. Maskinen blev patenterad i december år 1891. Patentet registrerades under »US Patent No. 464, 801«. Ett frö hade därmed såtts och fler skulle komma att modifiera att patentera varianter på detta (mer om det här!).

Under sin tid som tatuerare var O’Reilly verksam först på Chatham Square nummer 5, senare nummer 11. Som lärling hade han den ökände Bowery-kungen Charlie Wagner som kom att ta över Chatham 11. Denne expanderade sedan sin verksamhet till både nummer 10 och 11.

Vid en ringa ålder av 54 år förolyckades O’Reilly. Han föll från en byggnadsställning medan han målade sitt hus och fick en svar skallfraktur. Man förde honom till Kings Countys lasarett där han avled av inre blödningar i huvudet.

Källor: