Moskowitz, Stanley [Bowery Stan]

Färgfoto av Bowery Stan i arbete. En äldre man i beiga kläder sitter framåtlutad över att axelparti som syns i förgrunden, på vilket han tatuerar. Stans händer är klädda i blå skyddshandskar, tatueringsmaskinen är brons- och guldfärgad.Stanley »Bowery Stan« Moskowitz, 1932–2020, var som de flesta andra Bowery-tatuerarna en genuin karaktär. Andra kända Bowery-namn är exempelvis Samuel O’Reilly, Charlie Wagner, Millie Hull, Martin och Nora Hildebrant.  Som tatuerare var Stan mer eller mindre självskriven då han och hans bror Walter – »Bowery Walt« (1937–2007), ärvde yrket av fadern och började arbeta hos denne i tidig ålder.

Fadern, William »Willie« Moskowitz, var ryskjudisk emigrant och kom till New York, USA, under tidiga 1900-talet. Där öppnade han vid 1920-talet en barberarsalong. Under den stora depressionen fick han idén att utöka sin verksamhet genom att också tatuera, vilket han gjorde i salongens källare. Till sin hjälp att komma igång med detta ska William Moskowitz ha haft ingen mindre än Charlie Wagner.

Stan började arbeta hos fadern som tatuerare kring 1944, vid 12 års ålder. Anledningen till att Stan började arbeta med sin far tidigt ska bottna i att Willie gärna ville hålla sonen vid kragen. Det lär ha varit en konsekvens av att Stan tillsammans med en kamrat reste till South Carolina, där Stan ställde till det så pass att han blev häktad. Bill »Jonesy« Jones lär då ha sagt åt Willie att betala ut Stan och sätta honom i arbete. Sagt och gjort sattes Stan således i lära under Willie och Jonesy.

Fadern och sönerna tatuerade därav i Bowery-distriktet ända fram till 1958 då de flyttade till Long Island. Så pass inbitna var de dock vid sin barn- och ungdoms kvarter att de oavsett hemvist alltid kom att omnämnas som »The Bowery Boys«.

För den som sett sådant som Stans flash-motiv, videoklipp – eller måhända hans bläckkollektion från Intenze, känner väl till hans fisk genomstucken av en kulhammare – Bowery Stans signum. Detta kommer sig av att han dels ska ha tagit hand om bråkiga kunder med hjälp av just en kulhammare. Dels för att han med själva motivet ville påvisa symboliken att även små rackare kan vara hårda.

Mycket av vad som sägs om Bowerys gamla tatuerare tas ofta för rövarhistorier. Exempelvis att det förekom blodvite till den grad att det fanns blodfläckar på både väggar och flash-tavlor. Detta lär dock vara sant och intygas av forna kunder, släkt och samlare.

Motivet med fisken och hammaren kom att följa Stan återkommande genom livet. Inte minst under hans sista år, då han ålder och sjukdom till trots, ändå lät bemöda sig med att tatuera denna fisk tillsammans och signatur på glada beundrare.

Liksom de övriga sanna tatuerarna som Bowery-kvarteren närt vid sin barm, kom Stan till yrket genom resultatet av hårda tider. Han kan sägas vara den siste ur ett led av Bowerys gamla stam – bland New York-gaddarna som började tatuera innan New Yorks förbudslag. Mellan 1961–1997 var det officiellt olagligt att föra tatueringsverksamhet inom staden New Yorks gränser.

Idag lever Stans minne vidare genom att den välkända Bowery-myten, anekdoter, videor, foton och inte minst tatueringsmotiv. Till stor del tack vare hans dotterson, Nicholas Cutignola, som tagit sin an att hålla Stans arv levande. Ett särskilt tack till Nicholas för stödet och den extra informationen för den här artikeln.

Själva tatuerandet har istället förts vidare via Walters son, Marvin Moskowitz. Marvin var den som tog över »S&W Tattoo« – den studio som bröderna Stan och Walt lät uppföra på Long Island, under vars namn de också en tid byggde tatueringsmaskiner och agerade suppliers.

Källor: